QUEENFEI

QUEENFEI

Ново поколение козмецевтика с EGF (епидермален растежен фактор) и FGF (фибробластен растежен фактор), безопасни и чисти растителни растежни фактори, извлечени от ориз, без използване на животински продукти. 

Патентована биотехнология, която използва липозоми за ефективно проникване на активните съставки вътре в кожата.