Бисквитки. Връзки към уебсайтове на трети лица.

  1. Възможно е конкретно съдържание, продукти и услуги, предоставяни чрез сайта на „Бюти Профи” ЕООД да съдържат материали от трети лица. Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове управлявани от трети лица, които са собственост или се оперират от трети лица, не от „Бюти Профи” ЕООД. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Дружеството няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Потребителят е отговорен за запознаването си с Общите условия и политики на тези сайтове, преди да се възползва от техните услуги. При възникване на, обвинения или въпроси от страна на Потребителя, то следва те да бъдат насочени към съответните трети лица.
  2. Бисквитки – файловете “Бисквитки” са компютърни данни и по-специално – текстови файлове, съхранявани на крайното устройство на Потребителя, предназначени за използване на уеб страници. Тези файлове позволяват идентифицирането на устройството на Потребителя и правилното показване на уеб страницата, предназ-начена за неговите индивидуални предпочитания. “Бисквитките” обикновено съдържат името на уебсайта, от който са дошли, времето на тяхното съхранение на крайното устройство и уникален номер.

За какво се използват файловете Cookies “Бисквитки”?

“Бисквитките” се съдържат в HTTP протокола, използван за свързване на интернет сървъра с браузъра. Състои се от: ключа, дефиниращ името на стойностите, стойнос-тите и жизнения цикъл, след който браузърът трябва да премахне бисквитката. Техните функции са стандартни, предназначени за настройки на браузъра. “Бисквитките” се използват, за да се настрои уеб съдържанието към предпочитанията на потребителя и да се увеличи използваемостта и персонализирането на съдържанието на уебсайтове.

Какви файлове Cookies “Бисквитки” използваме ние?

Има два стандартни вида файлове с “Бисквитки” – „сесийни“ и „постоянни“. Първите са временни файлове, които остават на устройството на потребителя, докато излезе от уебсайта или изключи софтуера (уеб браузърa на Потребителя). „Постоянните“ файлове остават на устройството на Потребителя за времето, посочено в параметрите на файловете с “Бисквитки” или докато не бъдат ръчно изтрити от Потребителя. Файловете с “Бисквитки”, използвани от сътрудниците на оператора на уебсайта и потребителите му, са регламентирани от тяхна собствена Политика за поверителност.

Политика за поверителност и ползване файлове cookies “Бисквитки”

Когато Потребителят използва сайта www.beautyprofi.net, “Бисквитките” се използват, за да се идентифицира браузъра или потребителското устройство – “Бисквитките” събират различни видове информация, която по принцип не съставлява лични данни (не позволява идентификация на Потребителя). Въпреки това, някои информации, в зависимост от тяхното съдържание и използване, може да се свържат с определено лице и да се считат за лични данни. По отношение на Политиката на сайта www.beautyprofi.net, данните са криптирани, което прави невъзможно предотвратяването на неоторизиран достъп до тях.

Профилиране

Използвайки технологията на “Бисквитките” на сайта www.beautyprofi.net, може да се научи за предпочитанията на потребителите, като например чрез анализирането на това колко често те посещават уебсайт или какви продукти гледат най-много. Анализът на онлайн поведението помага на Дружеството да разбере по-добре навиците и очакванията на потребителите и да се адаптира към техните потребности и интереси. Благодарение на тази технология на Потребителя може да се представи реклама, предназначена специално за него и от наличните оферти да се представят онези предложения или промоции, които отговарят най-добре на нуждите на Потребителя и които не са достъпни за други хора.

Отказът от страна на Потребителя от “Бисквитки”, не означава, че Потребителят няма да получава каквито и да било реклами, когато използва сайта или други сайтове – в този случай Потребителят продължава да получава същото количество реклами, без обаче те да са свързани с настоящата му активност.

Информацията, събирана и съхранявана в “Бисквитките”, може да се съхранява след изтриването на сесията на браузъра, което позволява например те да бъдат използвани при последващи посещения на потребителя.

Пренасочване

Въз основа на “Бисквитките” „Бюти Профи” ЕООД използва технология, позволяваща достигането до потребители, които преди това са посещавали сайта www.beautyprofi.net, но са посещавали други сходни уебсайтове, такива, които принадлежат на дружества, работещи с нашите сътрудници.

Липсата на връзка между рекламата, представена на Потребителя и неговите интереси и потребност може да има отрицателни последици за него. Счита се, че е по-атрактивно и практично за Потребителя да получи съобщението, което съответства на неговите интереси и трябва да се установи в резултат на анализа на предходното му поведение, базирано на технологията на “Бисквитките”. Затова Дружеството има интерес да следва рекламно съдържание на Потребителя при използването на различни уебсайтове – за да му бъде предоставено рекламно съдържание, адаптирано към предходната му интернет активност.

Файлове Cookies на трети лица (Third-Party Cookies)

“Бисквитките”, които се използват от www.beautyprofi.net са насочени преди всичко към оптимизиране на услугите към потребителите, когато използват сайта на Дружеството. Въпреки това, Дружеството сътрудничи с други дружества в рамките на тяхната маркетингова (рекламна) активност. За целите на това сътрудничество, браузърът или друг софтуер, инсталиран на устройството на Потребителя, прихваща “Бисквитки” от лица, провеждащи такива маркетингови дейности.

“Бисквитките”, изпратени от тези лица, имат за цел да подобрят ефективността на представянето на Потребителя на реклами, които съответстват на неговата онлайн активност – трети лица предоставят рекламно съдържание на потребители.

Ето защо, докато сайта се посещава, “Бисквитките” от сътрудници на „Бюти Профи” ЕООД, също се записват. По този начин се събира адекватна информация за продукти, които се разглеждат или купуват.

Премахване или блокиране на файлове Cookies “Бисквитки”

Потрбителят може да управлява използването на “Бисквитки” от своя страна посредством настройките на www.beautyprofi.net или на неговия уеб браузър.

По подразбиране, интернет браузърите или друг софтуер, инсталиран на компютър или друго устройство на Потребителя, свързано към мрежата, позволява включването на определените видове “Бисквитки” на това устройство. Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират използването на “Бисквитки” в настройките на уеб браузъра или да уведомяват за всеки техен трансфер към устройството на Потребителя. Така даденото съгласие относно използването на тази технология може да се изменя или отменя по всяко време (блокирайки запазването на “Бисквитки” в бъдеще).

Възможно е също така да бъдат блокирани “Бисквитките” на трети лица с едновремен-ното приемане на “Бисквитки”, които идват директно от www.beautyprofi.net.

Подробна информация за възможностите и начините на работа с “Бисквитки” и как те могат да бъдат деактивирани, е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра) или тук: https://www.allaboutcookies.org/.

Ограничаването на използването на “Бисквитки” може да засегне някои функционалности, достъпни на уебсайта.

Нека Потребителя обърне внимание, че отказът от “Бисквитки” ще се приложи само към конкретен уеб браузър. Това означава, че същите действия ще трябва да бъдат предприети за всеки друг браузър, използван на същото или друго устройство.