KC Pharmaceutical създава QUEENFEI:
Ново поколение козмецевтика с EGF (епидермален растежен фактор) и FGF (фибробластен растежен фактор), безопасни и чисти растителни растежни фактори, без използване на животински продукти. QUEENFEI е създаден на базата на специализирана липозомна технология, която извлича трето поколение EGF от ориз.

Растежните фактори EGF (епидермален растежен фактор), FGF (фибробластен растежен фактор) са протеини, които се свързват с рецепторите на клетъчната повърхност. Те имат най-важна роля в междуклетъчната комуникация. Те са отговорни за редица процеси в клетката като клетъчно делене, пролиферация, диференциация, апоптоза.

Нивото на растежните фактори след 25-тата година на човек започва стремително да спада. Именно в такъв момент е подходящо да бъдат внесени растежните фактори, които да стимулират старите клетки да функционират като млади.

Патентованата биотехнология, която използва липозоми за ефективно проникване на активните съставки вътре в кожата, е ключът към успеха на новото поколение козмецевтични продукти.

____________________________

КОЗМЕЦЕВТИКА e термин за взаимодействието между козметиката и фармацевтичните продукти или по друг начин казано “лекарствена козметика”.

(КОЗМЕТИКА + ФАРМАЦИЯ)

    • Без животински продукти
    • GRAS – продукт (общопризнат за безвреден)
    • Без ендотоксини
    • Без човешки инфекциозни вируси
    • Повишена стабилност и ефикасност

ПРОДУКТИ